Nápověda aplikace moneyGuru

Tato nápověda je také dostupná ve:

moneyGuru je aplikace na správu osobních financí. S jeho pomocí můžete vyhodnocovat svoji aktuální finanční situaci a činit informovaná (a tudíž lepší) finanční rozhodnutí. Většina aplikací na správu financí má stejný cíl, ale moneyGuru se liší způsobem, jakým tohoto cíle dosahuje. Místo aby moneyGuru podával zprávy, které byste si museli nastavit (nebo si najít tu správnou z přednastavených), máte svá důležitá finanční data (čisté jmění, zisk) neustále aktuální a “před očima”. Tak můžete neustále činit informovaná rozhodnutí.

moneyGuru má účinný systém procházení a úprav, které vám umožní snadný přesun mezi vašimi účty a transakcemi, a jejich úpravy. Klávesové zkratky jsou pečlivě navržené a účinné. Pokud to dává smysl, hodnoty se automaticky doplňují. Pro úpravu data je použit speciální prvek, který umožňuje úpravu s minimem stisků kláves bez ohledu na použitý formát data.

moneyGuru vychází z podvojného účetnictví, kde každý účet – včetně příjmových a výdajových – je skutečným účtem, ne jen kategorií. To umožňuje mnohem větší pružnost strategií na správu financí (jako např. správa hotovosti).

moneyGuru má výbornou podporu pro používání různých měn. Na rozdíl o většiny ostatních aplikací se informace o použité měně definuje v moneyguru na úrovni částky, nikoli na úrovni účtu. To vám dává větší pružnost u transakcí s více měnami.

Obsah: