Արագ Սկիզբ

Արագ սկսելու համար dupeGuru-ն, պարզապես կատարեք ստանդարտ ստուգում՝ օգտագործելով ծրագրային կարգավորումները:

Սա միայն բազային ստուգում է: Կան բազմաթիվ կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նշելու տարբեր արդյունքներ և մի քանի եղանակներ արդյունքների փոփոխման: Մանրամասների համար կարդացեք Օգնության ֆայլը: