Կարգավորումներ

Կարող է ուղղել ֆայլի տեսակը. Եթե ընտրում եք այս վանդակը, ապա կրկնօրինակվող խմբերը կթույլատրվեն ունենալու տարբեր ընդլայնումներ: Եթե չընտրեք, ապա դրանք չեն լինի!

Անտեսել կրկնօրինակների հղումը նույն ֆայլին file: Եթե այս ընտրանքը միացված է, dupeGuru-ն կստուգի կրկնօրինակները՝ տեսնելու համար արդյոք դրանք հղվում են նույնին inode: Եթե այո, ապա դրանք չեն որոշվի որպես կրկնօրինակ: (Միայն OS X և Linux-ում)

Ֆիլտրելիս օգտագործել կանոնավոր սահմանումներ. Եթե ընտրեք սա, ապա ֆիլտրման հնարավորությունը կդիմի ֆիլտրման հերթին, ինչպես որ կանոնավոր սահմանում: Դրա բացատրությունը դուրս կգա այս փաստաթղթի շրջանակից: Ավելին կարող եք կարդալ այստեղ՝ regular-expressions.info:

Ջնջել դատարկ թղթապանակները ջնջելուց կամ տեղափոխելուց. Երբ այս ընտրանքը միացված է, թղթապանակները կջնջվեն, երբ որ ֆայլը ջնջվի կամ տեղափոխվի և թղթապանակը դատարկ լինի:

Պատճենել և տեղափոխել. Որոշում է, թե Պատճենելու և Տեղափոխելու գործողությունները (գործողություն ընտրացանկից):

Ամեն դեպքում, dupeGuru լավ է հարթում անունների կոնֆլիկտը՝ նախապատրաստելով նշանակության ֆայլի անվան թիվը՝ եթե ֆայլը արդեն առկա է նշված տեղում:

Ընտրված հրամանը. Այս կարգավորումը որոշում է հրամանը, որը կկանչվի “Կանչել Ընտրված հրամանը” գործողությամբ: Կարող եք կանչել ցանկացած արտաքին ծրագիր՝ այս գործողությամբ: Սա կարող է օգտակար լինել եթե օրինակ փոխարենը ունեք տվյալների փոխանցման լավ ծրագիր:

Հրամանի տեսակը նույնն է, ինչ Դուք կգրեք Հրամանի տողում, բացառությամբ որտեղ կան 2 լրացումներ. %d և %r: Այս լրացումները կվերագրվեն ընտրված զոհի (%d) ճանապարհով և ընտրված զոհի հղման ֆայլով (%r):

Եթե կատարելի ֆայլի ճանապարհը պարունակում է բացատներ, ապա պետք է փակեք այն “” չակերտներով: Նաև պետք է փակեք լրացումները չակերտներով, որովհետև շատ հնարավոր է, որ զոհի ճանապարհները և հղումները կպարունակեն բացատներ: Ահա ընտրված հրամանի օրինակ՝

"C:\Program Files\SuperDiffProg\SuperDiffProg.exe" "%d" "%r"